All Projects   |   Masjid Ash Shiddieq Pucang

Masjid Ash Shiddieq Pucang (9 Photos)

Published: 13 November 2020

Description

Masjid Luas masjid 18x23m

Project Status: In Progress

Project Year: 2020

Project Cost(IDR): IDR 1,5 milyar - 2 miliar

Alfaiz Design Masjid Ash Shiddieq Pucang Pucang, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia Pucang, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia Alfaiz-Design-Masjid-Ash-Shiddieq-Pucang  102783
Alfaiz Design Masjid Ash Shiddieq Pucang Pucang, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia Pucang, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia Alfaiz-Design-Masjid-Ash-Shiddieq-Pucang  102784
Alfaiz Design Masjid Ash Shiddieq Pucang Pucang, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia Pucang, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia Alfaiz-Design-Masjid-Ash-Shiddieq-Pucang  102785
Alfaiz Design Masjid Ash Shiddieq Pucang Pucang, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia Pucang, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia Alfaiz-Design-Masjid-Ash-Shiddieq-Pucang  102786
Alfaiz Design Masjid Ash Shiddieq Pucang Pucang, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia Pucang, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia Alfaiz-Design-Masjid-Ash-Shiddieq-Pucang  102787
Alfaiz Design Masjid Ash Shiddieq Pucang Pucang, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia Pucang, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia Alfaiz-Design-Masjid-Ash-Shiddieq-Pucang  122245
Alfaiz Design Masjid Ash Shiddieq Pucang Pucang, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia Pucang, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia Alfaiz-Design-Masjid-Ash-Shiddieq-Pucang  122246
Alfaiz Design Masjid Ash Shiddieq Pucang Pucang, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia Pucang, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia Alfaiz-Design-Masjid-Ash-Shiddieq-Pucang  122247
Alfaiz Design Masjid Ash Shiddieq Pucang Pucang, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia Pucang, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia Alfaiz-Design  122248

Foto Inspirasi Desain

Kontemporer
Hubungi ARSITAG